Kořeny
Dr. R. Kinský
Slavnosti koní 1998
Slavnosti koní 2000
Slavnosti koní 2001
Slavnosti koní 2002
Slavnosti koní 2014
Slavnosti koní 2015
 
 
 
 
 

 
 

Národní přehlídka koní Kinských

 

   V nádherném prostředí manětínského zámeckého parku se za krásného počasí v sobotu 25. srpna 2001 uskutečnila Národní přehlídka koní Kinských. Chovatelská akce se těšila velkému diváckému zájmu.

   Svaz chovatelů koní Kinských, Stáj Aris manželů Eretových z Plání u Plas a Hřebčín Equus Kinsky manželů Půlpánových byly hlavními organizátory národní chovatelské přehlídky koní Kinských.

   Manětínský zámek se v posledních několika letech stává stále častěji místem pořádání jezdeckých a chovatelských akcí, a to především díky jeho kastelánovi Karlu Maškovi, který je původním povoláním zootechnik s velmi vřelým vztahem ke koním. Tak se do areálu barokní perly západních Čech dostávají perly a perličky koňské - někdy poníci, jindy velcí koně, v tomto případě koně Kinští.

   Na přehlídce byli prezentováni koně chovatelů a majitelů sdružených ve Svazu chovatelů koní Kinských - I. a J. Eretových, L. a P. Půlpánových, J. Jandla, V. Vosáhla, S. Richterové, mgr. I. Šenekové, J. Oršuliaka, Č. Vítů, V. Bartkowiakové. J. a Z. Langmajerových, L. Musílka, Benešových a některých dalších.

   Odborného hodnocení exteriéru a mechaniky pohybu koní se ujali zkušení posuzovatelé koní Ladislav Valášek a Otto Dlabola. Oba dva výborným způsobem spolupracovali s hlavními moderátory dne Gabrielou Demeterovou, Václavem Vydrou a Pavlem Rímským. Známí umělci vytvořili velmi dobrou atmosféru, neboť jejich zájem o koně je všeobecně znám.

   První chovatelskou přehlídkou bylo představení plemenných hřebců - 250 Burbona, Polemika Kinského a 556 DAF Ondráše. Po nich následovalo hodnocení jednoletých a dvouletých hříbat a klisen s hříbaty. V odborném komentáři se střídali O. Dlabola, L. Valášek a Petr Půlpán. Přestávku před nástupem tříletých koní vyplnila šestinásobná mistryně ČR ve westernovém ježdění Libuše Půlpánová na Grandovi Kinském. Po přehlídkce tříletých koní nastoupila Libuška Půlpánová ml. s Ondrášem a ve volné drezúrní sestavě - küru předvedla řadu cviků S drezúry, za což sklidila velký potlesk.

   Chovatelské hodnocení uzavírala přehlídka 4letých a starších koní a ukázkové ježdění bylo zakončeno mini-maxi. Ve zkrácené ukázce vystoupili tři dvojice - Z. Langmajer s Hali, Jiří Luža s Bady (po Burbon) a Pavel Hladík s Polemikem Kinským. Velmi rozumně vedené skákání se v závěru stalo soubojem mezi Polemikem a Bady. Napínavé soutěžení skončilo na 170 cm, neboť počet kol i výška sloupků byly vyčerpány a poslední bezchybný skok patřil Polemikovi s 15letým nadějným jezdcem P. Hladíkem.

   Vyhodnocení všech umístěných se odehrávalo na nádvoří před zámkem a ceny předávali organizátoři, sponzoři a moderátoři. Mnoho diváků si odváželo
nejen pěkné vzpomínky, fotografie, ale i podpisy zúčastněných umělců. Chovatelskou přehlídku podpořila řada firem, působících v regionu: NMT - aktiv s.r.o., Abas s.r.o., Importex, Porsche Plzeň, Sedlářství Hauzr, Arka - Süss Pavel, KWK s.r.o., Plzeňský prazdroj, NS Radyně, Bílý slon ad. V kategorii jednoletých zvítězila isabela Hraběnka (po Burbon) majitelů I. a J. Eretových. Ve dvouletých byla nejlepší žlutá Blue eye dancer - rovněž po Burbonovi od Eretových. Z tříletých klisen nejvíce zaujala ryzka Nutela (556 DAF Ondráš) z Hřebčína Equus Kinsky, která se stala zároveň i nejlepším koněm výstavy. V tříletých hřebcích zvítězil plavák Sargon (556 DAF Ondráš) rodiny Benešových z Prahy. Kategorii klisen s hříbaty vyhrála isabela Perla (po 333 Almhirt týnský) Svatavy Richtrové z Nepomuku. Druhá byla isabela Laura Kinská (333 Almhirt týnský) Vlasty Bartkowiakové z M. Lázní a třetí Legacy (296 Almhirt chlumecký) manželů Langmajerových z Buršic. Ve skupině 4letých a starších klisen zvítězila tmavá isabela Hvězda (2546 Hurikán) P. Koligera z Petrovic. Druhé místo obsadila plavka April (250 Burbon) a třetí ryzka Bessi (250 Burbon), obě v majetku I. a J. Eretových. Cenu diváků zaslouženě získal všemi obdivovaný 556 DAF Ondráš.

   Závěr akce patřil ještě krátké hudební ukázce. Ve slavnostním sále manětínského zámku předvedla své virtuosní umění Gabriela Demeterová. I když většina koňařů se vážnou hudbou příliš nezabývá, houslová ukázka všechny přítomné nadchla a umělkyni odměnili dlouhým potleskem. Chovatelská akce byla díky zajímavému programu, účasti známých osobností a dostatečné propagaci odměněna vysokou diváckou účastí, pečlivým sledováním a celkovou spokojeností všech zúčastněných. Do budoucna sice zbylo ještě několik námětů na zlepšení přehlídky, a protože se všichni aktéři včetně sponzorů na dalších ročnících chtějí aktivně podílet, mají se chovatelé a příznivci koní Kinských na co těšit. Tímto směrem - zatraktivněním a popularizací chovatelských akcí- je třeba se ubírat.

Lenka Gotthardová